Pedagógovia dychových a bicích nástrojov

Bc. Mária Pindešová 

Karol Lušpai

Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy; Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia; Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia; Komorná hra / hra v súbore;

Rudolf Goga

Hlavný odbor štúdia - saxofón; Hlavný odbor štúdia - klarinet; Hlavný odbor štúdia - zobc. flauta; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra na príbuznom nástroji; Dejiny a literatúra hl. odboru štúdia; Metodika hl.odb. štúdia; Didaktika hl.odb. štúdia; Rozbor um. diel hl. odb. štúdia; Výroba a úprava plátkov a strojčekov; Hra notového zápisu bez prípravy; Komorná hra;

Ľubomír Habara

Hlavný odbor štúdia - Hra na bicie nástroje; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Komorná hra; Hra notového zápisu bez prípravy; Hra na príbuznom nástroji;

Suchomel Miloslav

Hlavný odbor štúdia saxofón; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Fyziológia a hygiena hracieho aparátu; Hra v súbore;

Mgr.art. Jaroslav Roček

Hlavný odbor štúdia Hra na pozauna; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra v súbore;

Lukáš Slabý

Hlavný odbor štúdia - Hra na bicie nástroje; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Fyziológia a hygiena hracieho aparátu; Hra na príbuznom nástroji - hra na súprave bicích nástrojoch; Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia; Metodika hlavného odboru štúdia; Didaktika hlavného odboru štúdia; Pedagogický seminár hl.odb. štúdia; Umelecká prax interná/verejná; Hra notového zápisu bez prípravy; Rozbor um. diel hlavného odboru štúdia; Hra v súbore/ komorná hra; Interpretačný seminár; Hra na bicích nástrojoch /skladba/;