Pedagógovia strunových nástrojov

Ing. Mgr.art. Karol Kompas, PhD.

Hlavný odbor štúdia - hra na gitare; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy; Fyziológia a hygiena hracieho aparátu; Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia; Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia; Metodika hl. odboru štúdia; Didaktika hl. odboru štúdia; Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia; Umelecká prax interná / verejná; Interpretačný seminár; Komorná hra;

Mgr.art. Andrea Ševčíková vedúca oddelenia pre hru na strunové nástroje

Hlavný odbor štúdia - hra na husliach; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy; Fyziológia a hygiena hracieho aparátu; Dejiny a literatúra hl. odboru štúdia; Rozbor umeleckých diel; Metodika hlavného odboru štúdia; Didaktika hlavného odboru štúdia; Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia; Umelecká prax interná / verejná; Hra v súbore/ komorná hra; Interpretačný seminár; Hra na príbuznom nástroji;

Mgr. Miroslav Záhradník

Hra na elektrickej gitare; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Jazzová kompozícia; Pokročilá jazzová kompozícia; Jazzová harmónia; Pokročilá jazzová harmónia; Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia; Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia;

Mgr. Ľuba Čanigová

Hlavný odbor štúdia - hra na gitare; Hra notového zápisu bez prípravy; Komorná hra;

Mgr. Jerzy Lebida

Hlavný odbor štúdia - hra na gitare; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy; Komorná hra;

Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.

Hlavný odbor štúdia - hra na gitare; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy; Komorná hra;

Mgr. art. Alexander Rikoň

Hlavný odbor štúdia Hra na husliach; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra v súbore; Komorná hra; Hra notového zápisu bez prípravy; Hra na príbuznom nástroji;

Mgr.art. Metod Podolský

Hlavný odbor štúdia - hra na kontrabas; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy; Hra v súbore/ komorná hra;

Michal Šimko

Hra na basovej gitare; Jazzová kompozícia; Jazzová harmónia;

Mgr.art. Marietta Rybáriková

Hlavný odbor štúdia - hra na violončele; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy;