Pedagógovia klávesových nástrojov a skladby

Mgr. Gabriela Drgoňová

Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia; Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia; Komorná hra; Pedagogický seminár hl. odboru štúdia; Interpretačný seminár; Korepetície ; Umelecká prax interná / verejná - klavír; Hra na klavíri (skladba);

Mgr. Denisa Krajčovičová zástupkyňa školy

Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy; Prax v klavírnom sprievode; Komorná hra; Korepetície;

Mgr. art. Mária Marcinková

Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Fyziológia a hygiena hracieho aparátu; Hra notového zápisu bez prípravy; Prax v klavírnom sprievode; Komorná hra;

Mgr.art. Pavol Farkaš

Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra notového zápisu bez prípravy; Prax v klavírnom sprievode; Komorná hra; Korepetície;

Mgr. art. Iveta Zaťková

Hlavný odbor štúdia Hra na organe; Pedagogika hlavného odboru štúdia Čembalo; Hra na klavíri; Improvizácia a hra generálbasu;

Mgr.art. Ján Procházka

Dirigovanie; Hra v symfonickom orchestri;

Mgr.art. Juraj Mičúnek 

vedúci oddelenia klávesových nástrojov

Hlavný odbor štúdia Hra na organe; Hra na klavíri (skladba); Pedagogika hlavného odboru štúdia; Improvizácia a hra generálbasu; Náuka o organe; Nepovinný predmet - organ; Hra notového zápisu bez prípravy; Fyziológia a hygiena hracieho aparátu; Prax v klavírnom sprievode; Umelecká prax interná / verejná - organ, akordeón, skladba;

Mgr.art. Jaroslav Hruška

Hlavný odbor štúdia Skladba; Hra z partitúr a klavírnych výťahov; Inštrumentácia a aranžovanie skladieb;

Mgr.art. Adriana Kráľová

Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Hra na príbuznom nástroji; Hra notového zápisu bez prípravy; Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia; Metodika hlavného odboru štúdia; Didaktika hlavného odboru štúdia; Rozbor umeleckých diel hl. odb. štúdia; Hra v súbore / komorná hra; Interpretačný seminár;

Klaudius Kováč

Špecializácia populárna hudba - jazzová kompozícia a aranžovanie / pokročilá jazzová kompozícia a aranžovanie; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Jazzová harmónia; Sluchový tréning; Hra v jazzovom ansámbli;