Školské aktivity
aktuality z diania v našej škole na jednom mieste

Predstavenie +Pridať priateľa, ktoré pripravili študentky VI. ročníka v rámci pedagogických predmetov s Mgr. Zuzanou Kráľovou, zahrajú na festivale Pohoda v sobotu 7.7. o 19:00 v Optimistane Nadácie Orange.

Divadlo fórum

02.05.2018

Študentky 5. a 6. ročníka Herectva v rámci ich pedagogickej prípravy a predmetov Metodika a Didaktika hlavného odboru, Pedagogický a Interpretačný seminár pripravili pod vedením Mgr. Zuzany Kráľovej projekt s použitím metódy Divadlo fórum + Pridať priateľa.

Naši študenti sa v dňoch 11.,12. a 13.4.2018 zúčastnili súťaže študentov slovekých konzervatórií v odbore Hudba - hra na trúbke na konzervatóriu v Banskej Bystrici a úspešne reprezentovali našu školu.