Školské aktivity
aktuality z diania v našej škole na jednom mieste

Naši študenti sa v dňoch 11.,12. a 13.4.2018 zúčastnili súťaže študentov slovekých konzervatórií v odbore Hudba - hra na trúbke na konzervatóriu v Banskej Bystrici a úspešne reprezentovali našu školu.

Maroš Klátik je vyhľadávaným sólovým i komorným hráčom na Slovensku i v zahraničí. Študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana a na JAMU v Brne pod vedením Aleny Vlasákovej a Jana Jiraského. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia u Idy Černeckej, kompletným...

Vážení rodičia a priatelia školy, Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.