Prijímacie skúšky
termín prijímacích skúšok sa dozviete čoskoro


Termín prijímacích skúšok sa dozviete čoskoro

  • HUDBA - z hry na nástroji 
  • SPEV - zo spevu 
  • HERECTVO - z hereckých schopností, zo spevu, s pohybových schopností 
  • TENEC - z pohybových schopností