Prijímacie skúšky
                                                                     KÓD ŠKOLY: 042120420                                                                        NÁZOV ŠKOLY: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany

Prijímacie skúšky pre odbor hudobno-dramatické umenie sa konajú 15.4.2019

Prijímacie skúšky pre odbory tanec, spev a hudba sa konajú 16.4.2019

Požiadavky na prijímacie skúšky do 1. ročníka šk.r. 2019/2020