Prijímacie skúšky
                                                                     KÓD ŠKOLY: 042120420                                                                        NÁZOV ŠKOLY: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany

Prijímacie skúšky sa budú konať:

I. termín: od 15.3.2020 do 30.4. 2020

II. termín: jún 2020

Požiadavky na prijímacie skúšky do 1. ročníka šk.r. 2019/2020