Prijímacie skúšky
II. Termín - 19. jún 2018

Výsledky prijímacích skúšok II. termín:


Ako budú prijímacie skúšky prebiehať?


Od 8.00 do 9.00 registrácia uchádzačov
Od 9.00 do 10.00 test
Od 10.00 do 15.00 herectvo, spev, tanec podľa harmonogramu

I. Termín - 9. a 10. apríla 2018 

9.4.2018 (pondelok) - Hudobno-dramatické umenie,

10.4.2018 (utorok) - Spev, Tanec, Hudba

II. Termín - 19. júna 2018

  • HUDBA - z hry na nástroji 
  • SPEV - zo spevu 
  • HERECTVO - z hereckých schopností, zo spevu, s pohybových schopností 
  • TENEC - z pohybových schopností