Prijímacie skúšky
I. Termín - 9. a 10. apríla 2018

I. Termín - 9. a 10. apríla 2018 

9.4.2018 (pondelok) - Hudobno-dramatické umenie,

10.4.2018 (utorok) - Spev, Tanec, Hudba

II. Termín - 19. júna 2018

  • HUDBA - z hry na nástroji 
  • SPEV - zo spevu 
  • HERECTVO - z hereckých schopností, zo spevu, s pohybových schopností 
  • TENEC - z pohybových schopností