Pedagógovia tanca

Mgr.art. Adam Kavec, PhD. vedúci oddelenia tanca

klasický tanec; umelecká prax klasického tanca; teória a metodika tanca; rozbor umeleckých diel; fyziológia a hygiena pohybového aparátu;

Tibor Belan

klasický tanec; tanec s partnerom; moderný tanec;

Mgr. Lukáš Bobalík

Bc. Tomáš Bakyta

ľudový tanec, umelecká prax ľudového tanca; charakterový tanec;

Bc. Nikola Loneková

Mgr. art. Eva Priečková 

javiskový pohyb; moderný tanec; pohybová výchova;

Eva Chabroňová  

tanečná gymnastika;