Pedagógovia tanca

Mgr.art. Adam Kavec, PhD. vedúci oddelenia tanca

klasický tanec; umelecká prax klasického tanca; teória a metodika tanca; rozbor umeleckých diel; 

Tibor Belan

klasický tanec; umelecká prax klasického tanca; moderný tanec; pohybová výchova;

Mgr.art. Tomáš Bakyta

ľudový tanec; umelecká prax ľudového tanca; tanec s partnerom; charakterový tanec; metodika a výučba tanca;

Mgr.art. Lukáš Bobalík, DiS.art.

moderný tanec; umelecká prax moderného tanca; tanec s partnerom; metodika a výučba tanca;

Mgr.art. Nikola Loneková, DiS.art.

moderný tanec; umelecká prax moderného tanca; tanec s partnerom; metodika a výučba tanca;

Mgr. art. Eva Priečková 

javiskový pohyb; moderný tanec; pohybová výchova;

Eva Chabroňová  

tanečná gymnastika;

Annamária Muchová, DiS.art.

klasický tanec; moderný tanec

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

fyziológia a hygiena pohybového aparátu;