Kontakt
v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete navštíviť, alebo kontaktovať

Gagarinova ulica č. 2490/13

Topoľčany 955 01

038/5320024

0914 320 025 

skdk@skdk.sk

https://.skdk.sk

https://skdk-to.edupage.org/

https://.studioskdk.sk