Umelecká rada

Mgr.art. Andrea Ševčíková

Vedúca oddelenia pre hru na strunové nástroje

Bc. Mária Pindešová

Vedúca oddelenia dychových a bicích nástrojov

Mária Zliechovcová

Vedúca oddelenia povinného klavíra

Mgr.art. Juraj Mičúnek

Vedúci oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Mgr.art. Adam Kavec, PhD.

Vedúci oddelenia tanca

Margaréta Švercelová

Vedúca oddelenia pre spev.

PhDr. Eva Lukáčová

Zástupkyňa SŠÚV

Mgr. Júlia Chudá

Mgr. Jozef Krasula, ArtD.

Vedúci oddelenia hudobno-dramatického umenia

Mgr. Denisa Krajčovičová

Zástupkyňa SKDK