Pedagógovia spevu

Alica Gogová

Neoperný spev; Šansón; Ansámblový spev; Hlavný odbor štúdia Spev; Pedagogika hlavného odboru štúdia;

Mgr. Danica Matuščínová

Neoperný spev; Šansón;

Mgr. Marcel Chropúvka

Neoperný spev; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Šansón; Fyziológia a hygiena hlas.aparátu;

Margaréta Švercelová

Operný spev; Neoperný spev; Operetná špecializácia - Hlavný predmet operetný spev; Tvorba dramatickej postavy; Interpretačný seminár - operetná špecializácia; Koncertná prax; Operné herectvo; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Spev notového zápisu bez prípravy; Šanson;

Martin Babjak

Operný spev; Pedagogika hlavného predmetu; Spev notového zápisu bez prípravy;

Mgr. art. Helena Ševčíková

Operný spev; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Spev notového zápisu bez prípravy; Hlavný odbor štúdia Spev (hdu); Ansámblový spev ( operný); Fyziológia a hygiena hlasového aparátu; Hra na klavíri; Pedagogický seminár hl.odb.štúdia;

Mgr.art. Mária Viktória Sokolová

Operný spev; Neoperný spev;  Pedagogika hlavného odboru štúdia; Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia; Rozbor umeleckých diel hl. odboru; Metodika hlavného odboru štúdia; Didaktika hlavného odboru štúdia; Umelecká prax interná a verejná; Interpretačný seminár - operný spev;

Mgr. Ivanna Bagová

Mgr.art. Helena Becse Szabó ArtD.