Sekcia klasickej hudby

Školské hudobné zoskupenia

Štúdium na našej škole ti ponúka veľký výber mimoškolských aktivít v hudobných zoskupeniach, pod vedením profesionálnych hudobných umelcov