Vedenie a administratíva
Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch

Mgr. Zuzana Ličková

Zriaďovateľka a riaditeľka školy zuzalicko@gmail.com

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

Zástupca školy adamkavec@gmail.com

Mgr. Denisa Krajčovičová

Zástupkyňa školy
zastupca@skdk.sk

Ing. Branislav Gális

Manažér a zriaďovateľ školy

branislavgalis@gmail.com

PhDr. Jana Horilová

Výchovný poradca

jana.horilova@gmail.com

Alena Kúdelová

Mzdová a personálna referentka

admin@skdk.sk

Ing. Gabriela Palušová

Asistentka riaditeľa

skdk@skdk.sk

Terézia Petrušová

Asistentka riaditeľa

skdk@skdk.sk

Miroslav Bakura, DiS.art.

Administácia webstránok SKDK a Štúdio SKDK

studioskdk@gmail.com