Pedagógovia hudobno-dramatického umenia

Mgr.Jozef Krasula, ArtD. 

vedúci oddelenia hudobno-dramatické umenie

Herecká tvorba; Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo; Umelecký prednes; Javisková reč (spev); Základy herectva (spev);

Mgr.art. Radovan Hudec

Herecká tvorba; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Umelecký prednes; Javisková reč;

Mgr. Tomáš Zárecký

Javisková reč; Herectvo; Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo; Dejiny a literatúra hl. odboru štúdia; Dejiny divadla (tanec); Dejiny divadla (spev); Javiskový pohyb (hdu); Moderovanie; Práca pred kamerou a mikrofónom;

Bc. Ján Homolka

Bábkarská tvorba;

Mgr.art. Jana Labajová

Mgr.art. Michal Kalafut