Koncertná sála

Koncertná sála nášho konzervatória je vybavená klavírom značky Yamaha, ktorého krstným otcom sa 13.11.2019 stal profesor JAMU v Brne Jan Jiraský. 

V koncertnej sále sa nachádzajú dve pamätné tabule. Zakladateľa SKDK a SŠUP Topoľčany Mgr. Vladimíra Gálisa a hudobného skladateľa Dezidera Kardoša, ktorého meno nesie konzervatórium v Topoľčanoch. Autorom reliéfov je profesor SŠUP akademický maliar Emil Fulka.