Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
Prvé súkromné konzervatórium na Slovensku založené v roku 1994

O nás

SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul "diplomovaný umelec" so skratkou "DiS.art", ktorý sa uvádza za priezviskom.

Spolupráca s Egressy Béni - Vienna Konservatorium Budapest

Spoluprácou Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Egressy Béni - Wienna Konservatorium Budapest sa pre nadaných študentov otvára jedinečná možnosť študovať na európskej úrovni a presadiť sa nielen na Slovensku, ale zaradiť sa medzi európsku a svetovú špičku.

viac o programe čítaj tu

Mobilná aplikácia - SKDK Topoľčany

Stiahni si do svojho smartfónu novú appku našej školy. Stačí ak oskenuješ QR kód. Ak nemáš QR čítačku tak vyhľadaj a nainštaluj priamo z aplikácie Google Play - SKDK Topoľčany