Korepetítori

Mgr. Oľga Šuppová

Katarína Šábelová

klasický tanec; spev; šansón; ansamblový spev; 

Lýdia Schottertová

klasický tanec; 

Mgr. Gabriela Drgoňová

Bc. Marek Mosnár

Štefan Zamiška

Mgr.art. Iveta Zaťková

klasický tanec; 

Mgr.art. Jaroslav Hruška

Mgr. Ivana Zaťková

spev; šansón;

Mgr. Tomáš Dúcky

ľudový tanec;

Mgr.art. Pavol Farkaš

Mgr.Renáta Žoldošová