Hudobno-dramatický odbor
Pozývame Ťa do sveta hereckej tvorby. Pokiaľ disponuješ výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom tak naši učitelia zabezpečia, aby si svoj ho naplno rozvíjal.

  • Vyučovanie v odbore hudobno-dramatické umenie speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).
  • Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžes sa stať členom činoherného, muzikálového alebo bábkového divadla na slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje schopnosti môžeš rozvíjať na vysokých školách nie len umeleckého zamerania. Titul, ktorý získaš úspešným ukončením šiesteho ročníka ťa oprávňuje vyučovať spev, tanec alebo herectvo na základnej umeleckej škole. 

Vzelávanie môže byť ešte zaujímavejšie ak sa koná v divadle. Naši študenti mali možnosť zúčastniť sa vyučovania v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Deň začal predstavením Sám a Esmeralda, pokračoval kompletnou prehliadkou divadla a následným vyučovaním hereckej tvorby na doskách, ktoré znamenajú svet.

Každoročne pripravujeme veľké celo-školské medziodborové projekty. Náš najnovší je opereta Hrnčiarsky bál. Pre viac informácií kliknite na obrázok nižšie.

Aktivity z hudobno-dramatického odboru

Deň v Starom divadle

Hrnčiarsky bál na Novej scéne

Prezentácia školy

Divadlo fórum

PanArt 2018