Hudobno-dramatický odbor
Pozývame Ťa do sveta hereckej tvorby. Pokiaľ disponuješ výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom tak naši učitelia zabezpečia, aby si svoj ho naplno rozvíjal.

  • Vyučovanie v odbore hudobno-dramatické umenie speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).
  • Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžes sa stať členom činoherného, muzikálového alebo bábkového divadla na slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje schopnosti môžeš rozvíjať na vysokých školách nie len umeleckého zamerania. Titul, ktorý získaš úspešným ukončením šiesteho ročníka ťa oprávňuje vyučovať spev, tanec alebo herectvo na základnej umeleckej škole. 

Pedagógovia spevu HDU

V odbore hudobno-dramatické umenie sa vyučuje neoperný spev. Alica Gogová, Helena Ševčíková, Danica Matuščinová, Marcel Chropuvka sú pedagógovia, ktorí sa aktívne podieľajú na umeleckom dianí aj v praxi.

Pedagógovia tanca HDU

Tanec ťa v tomto odbore budú učiť profesionálni tanečníci z dlhoročnou aktívnou praxou. Adam Kavec, Tibor Belan, Dominika Krajčovičová a Tomáš Bakyta.