Tanečný odbor
Je tanec tvoj život ? Venuješ sa mu už niekoľko rokov a chceš v tom pokračovať aj počas štúdia na strednej škole? Snívaš po kariére tanečníka? Sme tu preto aby sme ťa naučili ako na to.

  • Naučíš sa tanečné techniky z rôznych oblastí a zdokonalíš koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť. Postupným zvyšovaním technickej náročnosti si rozvinieš tanečný štýl a individuálne schopnosti. Popritom sa prehĺbia aj tvoje teoretické znalosti z rôznych oblastí tanca. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).
  • Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžeš sa stať tanečníkom v profesionálnych umeleckých telesách alebo samostatne. Titul, ktorý dostaneš po úspešnom ukončení šiesteho ročníka absolventskou skúškou ťa oprávňuje vyučovať na základných umeleckých školách, alebo môžeš pokračovať vo svojom rozvoji na vysokej škole.

Tieto tanečné techniky budeš študovať

Klasický tanec

Klasický tanec - štúdium cvikov a tanečných variácií a kombinácií klasického tanca ti pomôžu rozvinúť tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomôžu k harmonickému fyzickému rozvoju a vyformujú z teba profesionálneho tanečníka. Klasický tanec vyučujú Adam Kavec a Tibor Belan

Ľudový tanec

Pri ľudovom tanci sa hlavný dôraz kladie na poznávanie tradičnej kultúry, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie tradičného ľudového tanca. Hodiny ľudového tanca bude viesť Tomáš Bakyta.

Moderný tanec

štúdium techniky jazzového tanca v prvom ročníku, moderný jazz v druhom ročníku, technika M. Graham alebo technika J. Limón v treťom a techniky súčasného tanca vo štvrtom ročníku. Cieľom štúdia moderného tanca a jeho dnešnej podoby súčasného tanca je spoluvytvárať Tvoju umeleckú vyspelosť, zvyšovať technickú tanečnú dokonalosť a rozvíjať presvedčivosť tanečného výrazu. Moderný tanec vyučuje Dominika Krajčovičová a Tibor Belan.