Pedagógovia povinného klavíra

Vladimír Fraňo

Mária Zliechovcová 

vedúca oddelenia povinného klavíra

Mgr. Martina Ondrušková

Mgr. Renáta Žoldošová

Mgr. Júlia Chudá

Mgr.art. Iveta Zaťková