Výsledky prijímacích skúšok

21.06.2017

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK Z 20. JÚNA 2017

Viac informácií získate na telefónnych číslach 038/5320024 alebo 0914 320 025. Taktiež elektronickou poštou na skdk@skdk.sk