Kritériá pre prijatie na štúdium v odbore
spev

KÓD ODBORU: 8228 Q spev

 • Prijímacia skúška pre odbor spev pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

TEORETICKÁ ČASŤ:

 • TEST - Hudobná teória a dejiny hudby (v rozsahu učiva na ZUŠ) 

   Pri tejto skúške sa vyžaduje:

 1. bezpečná znalosť notového písma v husľovom a basovom kľúči,
 2. čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach,
 3. ovládanie durových a molových stupníc
 4. základné intervaly
 5. tvorba durových, molových kvintakordov
 6. orientácia v základnom hudobnom názvosloví
 7. orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch (barok, klasicizmus, romantizmus, impresionizmus, 20. storočie)
 • TEST - Sluchová analýza - intonácia a rytmus 

    Pri tejto skúške sa vyžadujú znalosti v tomto rozsahu:

 1. rozlišovacie hudobné schopnosti
 2. hudobná predstavivosť
 3. hudobná pamäť
 4. hudobné myslenie
 5. hudobné cítenie a vkus

PRAKTICKÁ ČASŤ: 

Praktické skúšky je možné vykonať s klavírnym sprievodom, prípadne s podkladom na CD. Je potrebné si priniesť so sebou notový materiál pripravených piesní. 

 • 1 slovenská ľudová pieseň v úprave skladateľa pre klavír a spev (M. Schneider-Trnavský, V. F. Bystrý, M. Moyzes, D. Kardoš,...)
 • 1 umelá pieseň z obdobia romantizmu (R. Schubert, R. Schumann, F. Mendelsohn-Bartholdy,...)
 • 2 skladby podľa vlastného výberu