Predmety TANEC
predmety, ktoré sa počas šesť ročného štúdia budeš učiť

Klasický tanec, 

Ľudový tanec, 

Moderný tanec, 

Charakterový tanec, 

Tanec s partnerom,

Tanečná gymnastika,

Hra na klavíri, 

Slovenský jazyk a literatúra, 

Cudzí jazyk anglický jazyk, 

Druhý cudzí jazyk francúzsky jazyk, 

Odborný cudzí jazyk, 

Fyziológia a hygiena pohybového aparátu, 

Dejepis, 

Dejiny tanca a baletu, 

Dejiny hudby, 

Dejiny divadla, 

Náuka o spoločnosti, 

Psychológia, 

Pedagogika tanca, 

Teória a metodika tanca, 

Metodika výučby tanca, 

Pedagogický seminár, 

Didaktika tanca, 

Informatika, 

Rozbor umeleckých diel,

 Náuka o hudbe, 

Javiskový pohyb, 

Etická výchova / Náboženská výchova, 

Umelecká prax KTA, 

Umelecká prax ĽTA, 

Umelecká prax MTA, 

Vyučovacia prax, 

Estetický seminár, 

Diplomový seminár