Mgr. Jozef Krasula, ArtD.
"Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu už nic krásnějšího nepřijde." (Ota Pavel)

Vedúci oddelenia hudobno-dramatického umenia 

Vzdelanie: Vyštudoval kulturológiu na Filozofickej fakulte UK Bratislava a absolvoval doktorandské štúdium réžie a dramaturgie na DF VŠMU v Bratislave. 

Je absolventom trojročného kurzu réžie u Petra Scherhaufera. Divadelnej réžii sa venuje viac ako 35 rokov a má za sebou viac ako 70 inscenácií. Pracoval v Mestskom divadle Zlín, Divadle Aréna Bratislava, Prešporskom divadle, MDPOH Bratislava, Divadle v podpalubí Bratislava, Divadle J. Palárika Trnava, Divadle 7 a půl Brno, v Divadle Šumperk, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v SĽUKu a v Mestskom divadle Bratislava, ktorého bol zakladateľom a riaditeľom. 

Medzi jeho najúspešnejšie inscenácie patria tie, ktoré vznikli s Divadelným združením Partizánske. Ako herec a režisér sa zúčastnil desiatok divadelných festivalov na Slovensku, v Japonsku, Fínsku, Dánsku, Nemecku, Mexiku, Litve, Maďarsku, Veľkej Británii, Turecku, Švajčiarsku, Juhoslávii, Holandsku, Španielsku a 2x na Svetovom festivale v Monaku. Je autorom a režisérom rozhlasovej hry Ako som stretol ľudí a pracoval aj ako pomocný režisér na filme D.Trančíka Zima kúzelníkov. Je editorom a utorom knihy Hráči - 20 rokov Divadelného združenia Partizánske. Pravidelne sa ako lektor zúčastňuje rôznych divadelných dielní a workshopov zameraných na mladé divadlo. Je prezidentom Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA a od r. 2007 vyučuje herectvo na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch. 

Je spoluvlastníkom známej bratislavskej Galérie Michalský dvor. 

Na škole ucí predmety: Herectvo, Javisková reč, Umelecký prednes,